Zesummeliewen: Lokal engagéieren a matmaachen

Projetsopruff 2022 am Kader vum Nationalen Integratiounsplang fir Integratioun

Wéi kënne mir d’Zesummeliewen um lokalen Niveau fërderen? Den Departement fir Integratioun vum Ministère fir Famill, Integratioun an d’Groussregioun verëffentlecht ënnert dem Titel „Zesummeliewen: Lokal engagéieren a matmaachen“ eng Ausschreiwung zur Finanzéierung vun Integratiounsprojeten am Groussherzogtum Lëtzebuerg fir d’Joer 2022.

Den Opruff 2022 riicht sech u Projeten aus de folgenden zwee Theemeberäicher:

Politesch Bedeelegung – Déi auslännesch Bevëlkerung, besonnesch jonk Wieler, informéieren a sensibiliséieren: Projeten zur Sensibiliséierung an Opklärung vun zu Lëtzebuerg liewenden Auslänner iwwert d’Walrecht an d’Walkonditiounen am Hibléck op déi nächst Kommunalwalen (11. Juni 2023), sou wéi zur Fërderung vun der politescher Bedeelegung an der Androung a Wallëschten.

An dësem Zesummenhang gi Projeten mat folgende Schwéierpunkte besonnesch gefërdert:

  • Wieler vun auslännescher Hierkonft informéieren an encouragéieren, sech registréieren ze loossen an un de Walen deelzehuelen, sou wéi och hir Begleedung bei der Registréierung;
  • Abannung a Bedeelegung vun der Zilgrupp;
  • Déi auslännesch Bevëlkerung iwwert de politesche System zu Lëtzebuerg, d‘Roll an d‘Zoustännegkeete vun der Gemeng an d‘Duerchféierung vu Kommunalwalen ze informéieren;
  • Auslännesch Bevëlkerungsgruppen, déi bei de leschte Kommunalwalen op de Wallëschten ënnerrepresentéiert waren, uschwätzen.

Biergerbedeelegung – Mobiliséierung an Abezéien vum Zilpublikum a Projeten zur Fërderung vum interkulturellen Zesummeliewen: Projeten zur Entwécklung vun innovativen Usätz fir d‘Biergerbedeelegung mam Zil, d‘Participatioun am sozialen, kulturellen a politesche Liewen ze fërderen.

Besonnesche Wäert gëtt op partizipatoresch Projeten geluecht, déi den Dialog an den Austausch tëscht kulturell ënnerschiddleche Mënsche fërderen, fir sozio-ethnesch Grief ofzebauen an dat interkulturellt Zesummeliewen ze ënnerstëtzen. Déi fërderfäeg Projeten sollten e méiglechst breede Publikum op lokalem Niveau mobiliséieren. Projeten, déi am Kader vu Partnerschaften tëscht Strukturen duerchgefouert ginn, gi besonnesch gefërdert a prioriséiert.

D‘Ausschreiwung ass Deel vun der Ëmsetzungsstrategie vum Nationalen Aktiounsplang fir Integratioun (PAN Integratioun) a gesäit d‘Finanzéierung vu Projeten ab engem Betrag vu 25.000 Euro pro Projet vir.

Eenzelheeten zum Opruff an d‘Formulare ginn et op mfamigr.gouvernement.lu. D‘Frist fir d‘Areechen vun Demanden zur Finanzéierung vu Projeten geet de 5. Januar 2022 op en Enn. Zwou Online-Informatiounssitzungen wäerten e Freideg, den 19. November 2021 um 9 Auer an e Mëttwoch, de 24. November 2021 um 14 Auer stattfannen.

Verbänn, ouni direkt Verbindungen zu politesche Parteien a Gewerkschaften, privat Ariichtungen, ëffentlech Institutiounen, Beruffskummeren an Ausbildungsinstituter/Fuerschungszentren gi gebieden, sech ënnert pan@integration.etat.lu unzemellen an d‘Sitzung unzeginn, un där si deelhuele wëllen.

Matgedeelt vum Ministère fir Famill, Integratioun an d‘Groussregioun

Dernières nouvelles