Den Auslandsdiplom komplett elektronesch unerkenne loossen

Zënter dem 1. Dezember kënnen d’Demanden, fir den Auslandsiplom vum Héichschoul- oder Universitéitsofschloss komplett elektronesch iwwert www.guichet.lu agereecht ginn.

Heizou gehéieren d’Aschreiwung an de Regëster vun de Formatiounstitelen, d’akademesch Unerkennung an déi professionell Unerkennung.

An enger éischter Zäit kënnen d’Dossiere vun der Demande och nach per Post geschéckt ginn.

Dernières nouvelles